Hur stor är barngruppen?     

 Vi har plats för 12 barn mellan 1-5 år

 

Hur ställer man sig i kö?                 

Du ställer ditt/dina barn i kö genom att gå in på Upplands-Bro kommuns hemsida, välj barn och utbildning - söka plats i omsorg- Mandelblommorna. Du behöver ha e-legitimation.

 

Vad betyder pedagogisk omsorg?   

Det är den omsorgsform för barn 1-5 år som tidigare kallades för dagmamma och ibland familjedaghem. Numera använder vi oss också av förskolans läroplan som styrdokument, samt har ett pedagogiskt syfte genom hela våran verksamhet. Vi är pedagoger i hemmiljö.

 

Har ni sommarstängt?                     

 Ja, under veckorna 28-31 har vi helt stängt. Verksamheten har även stängt under 2 dagar per läsår för planering. Vanligen i oktober och april.

 

Kostar pedagogisk omsorg mer än förskola?   

Nej, vi tillämpar maxtaxa, dvs har samma avgifter som all omsorg inom kommunen.