Vi har arbetat tillsammans sedan 2013. Mellan 2018-2022 i en liten grupp för barn i behov av extra ordinärt stöd. 

Vi har båda kunskap och erfarenhet inom TAKK, bildstöd och svenskt teckenspråk, samt barn med olika diagnoser såsom t ex hörselnedsättning, ADHD, Autism, Språkstörning, Downs syndrom, Prader Willi syndrom, Epilepsi, Synnedsättningar, Retts syndrom, Cerebral pares, Astma, olika allergier, störningar av trombocyterna samt olika följder av prematur födsel.

Detta ser vi som en styrka och ett verktyg att använda oss av för att upptäcka och stötta de barn som behöver det.

Linda Marshall

Cislett Almén

Verksamheten finns i mitt hem på Mandelblomstigen 6 i Bro. Ganska mitt emellan Finnsta skolan och Finnstabergs förskola.

Jag bor med min son (född-11) och våra 2 kaniner som bor utomhus året om.  Från början kommer jag från UpplandsVäsby och har bott utomlands (i Australien, Nya Zeeland och USA) och senare i Solna och Spånga innan jag hamnade i Bro sommaren 2013.

Jag är utbildad barnskötare med påbyggnad bla inom "barn i behov av särskilt stöd" och har arbetat inom förskolans värld sedan tidigt -90tal. Min utbildning inkluderar även baby- och siminstuktör, samt HLR-instruktör.

Mitt modersmål är svenska och vi talar även engelska hemma, jag har baskunskaper i svenska teckenspråket samt förstår en hel del nederländska. 

Jag bor i Skokloster med mina 3 söner (födda 2002 och 2005) och en dotter(2016).

Jag är från början från Lyksele, men följde med kärleken till Stockholm 2002 och bott i Skokloster sedan dess.

Min basutbildning  är barnskötare med påbyggnad inom "barn i behov av särskilt stöd", samt även väktare och hundförare. Jag har arbetat på flera olika förskolor sedan -98.

Mitt modersmål är svenska och jag klarar mig bra på engelska.