Inriktning

Mandelblommorna följer en traditionell förskolepedagogik med fokus på språket och olika sätt att kommunicera.

Vi  tar inspiration av både Reggio Emilia och Maria Montessori där läroplanen är vägledande, samt att vi följer de allmänna råden för pedagogisk omsorg med tydliga inslag av barnkonventionen.

Det innebär att hela verksamheten genomsyras av olika sätt att kommunicera och använda språket. Vi använder bildstöd (widitbilder), tecken (TAKK) och verbalt språk. 

Fokus ligger på ledorden kommunikation, respekt, trygghet, natur, miljö och tron på det kompetenta barnet i det stora sammanhanget.

Alla barn har behov av ett lugn och att få känna trygghet vid anknytningsprocessen för att främja den fortsatta utvecklingen, men för vissa barn är det extra viktigt att det får ske i en mindre grupp t ex prematurfödda, infektionskänsliga och barn med olika perceptionssvårigheter. Då är en pedagogisk omsorg i ett mindre sammanhang det självklara valet.

Vi vill vara ett komplement till hemmet och ge föräldrarna friheten och möjligheten att få ge sina barn chansen att vara en del av en liten grupp där individens unika personlighet utvecklas och når sin fulla potential. Eftersom barn i småbarnsåldern mår bäst av att ha ett begränsat antal individer att knyta an och förhålla sig till ser vi det som ett stort plus att vi får möjlighet att erbjuda utveckling och lärande i denna form.