Mål

Vårt mål är att ha en verksamhet som ser till alla barns behov och sporrar dem till att bli det bästa de kan utifrån sina egna förutsättningar.

Barnen ska känna sig trygga och ha roligt. Vi vill erbjuda och stödja barnen i att lära sig ansvar samt att respektera sig själva och sin omgivning. 

Vårt mål är även att de ska lära sig hantera alla slags känslor och fungera i grupp. Vi vill tillsammmans med föräldrarna hjälpa varje barn att bygga upp och stärka deras självkänsla och sitt egenvärde.

Alla barn ska ges möjlighet att lyckas och känna att de kan och duger som den individ de är.

Vision

Visionen är att ha en verksamhet som reflekterar både nutiden och framtiden samtidigt som den tar tillvara på den historia som format och är viktig för oss. Det inkluderar att tillsammmans med föräldrarna stimulera och anpassa efter barnets egen mognad och  dess förutsättningar att utvecklas till trygga, självgående, undersökande och källkritiska individer som är redo att ta sig an sin framtid med nyfikenhet och växa upp i samhället med en respekt för allt och alla i deras omgivning.

Vi vill sätta barnets inflytande i fokus och följa deras intressen som en röd tråd genom ett projekterande arbetssätt i de flesta aktiviteter samt att vi ser varje individ som en del av gruppens styrka.